Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška do ZO Liběchov

Jméno a příjmení _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

povolání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dat.nar. _ _ _ _ _ _ _ _ národnost _ _ _ _ _ _

bydliště (PSČ) _ _ _ _ _ _ _ ulice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ čís. domu _ _ _ _ _ _ _

okres _ _ _ _ _ _ _ _ _ město _ _ _ _ _ _ _ _ čís. obč. průkazu _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Telefon _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _Leg. Svazu čís. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Členský příspěvek Kč _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ celkem Kč _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jsem chovatelem/kou (druh zvířectva) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Počet chovných zvířat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Přijat členskou schůzí ZO dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se stanovami a jednacím řádem organizace.

                                                                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                               čitelný vlastnoruční podpis